RÓLUNK

Az egyesületet 1999-ben tíz elszánt lokálpatrióta hozta létre. A cél igen egyszerű volt: dokumentálni a település múltját és jelenét, hogy építhessük a jövőt.  2002-ben kiadtuk első könyvünket, amelyet aztán még egy sor követett. 2004-ben birtokba vettük a város legrégebben álló épületét az 1827-ben épült Földeáki vendégfogadót, amely addig polgármesteri hivatalként működött. Az első tíz év alatt mintegy 1000 darab tárgyi emléket gyűjtöttünk össze a település múltjáról, családjairól, intézményeiről. Ma ez képezi a városi helytörténeti gyűjteményt. Bemutattuk a település mintegy 150 éves kultúráját, nevezetességeit, családjait. Külön kiállítást rendeztünk a cigány kisebbségnek, és az itt élő alkotó művészeknek. Az egyesületet egy öttagú elnökség vezeti, tagjainak létszáma 19. Az első elnök Dr. Kürti László volt 2000-2011 között, őt követte Skultéti Jánosné, majd 2019-ben ismét Dr. Kürti Lászlót választották meg elnöknek. Büszkék vagyunk az elmúlt évtizedek eredményeire, amelyeket röviden így lehetne összefoglalni: kutatások, kiadványok, programok, kiállítások, közösségépítés. Ebből is látható az, hogy egyesületünk nem egy egyszerű civil szerveződés. "Olyan projekteket valósítunk meg, amelyek összekötnek bennünket másokkal, a jelent a múlttal, a múltat a jövővel" (Dr. Kürti László, alapító-elnök)

Bemutatók, kiállítások, vendégek, művészek

Egy igazi történelmi pillanat az egyik első egyesületi gyűlésről, 2001

Az elnökség...